Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam"

Naam Amateur-Fotografenvereeniging "Rotterdam"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 februari 1902
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 01 december 1901
Doelstelling

a. het houden van bijeenkomsten ter bespreking van datgene wat op photographisch gebied belangrijk is en tot onderlinge voorlichting;

b. het gezamenlijk houden van tochten tot het doen van photograpische opnamen;

c. het houden van wedstrijden;

d. het oprichten van eene vakbibliotheek en van een leeskring;

e. het den leden billijkst mogelijk verschaffen van platen, papier en verdere photographische benoodigdheden;

f. het ter beschikking stellen van een eigen atelier met toebehooren ten dienste van de leden;

g. verder alles wat kan strekken tot bevordering der photographie.

Staatscourant

01-03-1902