Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius"

Naam Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 januari 1873
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om door alle haar ten dienste staande wettige en doeltreffende middelen en langs alle billijke en mitsdien geoorloofde wegen verbetering tot stand te brengen in de positie van Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden.

Staatscourant

20-02-1873, 07-03-1878

Goossens van Eyndhove nr. 193