Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning

Naam Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 maart 1902
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 13 februari 1902
Doelstelling

De behartiging der belangen van hen die eigenaar zijn van of eenig ander zakelijk recht hebben op een perceel, waarin vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein bestaat, in het bijzonder in verband met de op handen zijnde herziening der Drankwet.

Staatscourant

21-03-1902