Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Rembrandt" tot behoud in Nederland van kunstschatten

Naam Vereeniging "Rembrandt" tot behoud in Nederland van kunstschatten
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 september 1883
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. het aankoopen van schilderijen en teekeningen bij voorkeur van meesters der Oude Hollandsche en Vlaamsche Scholen en het aankoopen van andere kunstschatten, van welke schilderijen, teekeningen of andere kunstschatten het gevaar mocht dreigen dat zij om eene of andere reden Nederland zullen verlaten; 2. het in het buitenland aankoopen van schilderijen, teekeningen en andere kunstschatten van Nederlandsche meesters; 3. het wederverkoopen van de aldus aangekochte kunstschatten aan den Staat, Provinciën, Gemeenten, Corporatiën en Vereenigingen en bij uitzondering aan particulieren; 4. het optreden als tusschenpersoon voor den aankoop van bedoelde kunstschatten ten behoeve van den Staat en de andere in sub 3 genoemde lichamen en personen; 5. het geldelijk ondersteunen van hen, die op andere wijze het doel der vereeniging trachten te bereiken.

Staatscourant

19-10-1883

Goossens van Eyndhove nr. 380