Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging "Utrechtsche en Weesperzijde" te Nieuwer-Amstel van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging "Utrechtsche en Weesperzijde" te Nieuwer-Amstel van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 mei 1886
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om in het algemeen het Christelijk Onderwijs, overeenkomstig de statuten der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te amsterdam, erk. bij KB van 12 Januari 1864 no. 72, te bevorderen en in het bizonder door te trachten Christelijke Scholen te verkjrijgen in de bovengenoemde buurtschappen.

Staatscourant

19-06-1886, 01-04-1888

Goossens van Eyndhove nr. 101