Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia"

Naam Gymnastiek- en schermvereeniging "Concordia"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 oktober 1894
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum 01 april 1886
Doelstelling

De bevordering van de lichamelijke ontwikkeling harer leden.

Staatscourant

29-11-1894