Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond

Naam Afdeeling Haarlem van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 november 1894
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 22 september 1886
Doelstelling

Om door alle gepaste middelen, binnen de wet vallende, de maatschappelijke stelling der werklieden in het algemeen en die der leden in het bijzonder te verbeteren, hunne stoffelijke en zedelijke welvaart te verhoogen, etc.; in één woord: mede te werken tot het groote doel: verheffing van den werkmansstand.

Staatscourant

29-12-1894, 04-09-1900

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 3897