Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Paulus"

Naam Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Paulus"
Plaats Alkmaar
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 oktober 1894
Koninklijk Besluit nr. 28
Oprichtingsdatum 24 maart 1894
Doelstelling

Mede te werken aan de vorming harer leden voor de taak, die reeds aanvankelijk op hen rust en straks in hare volle zwaarte op hen rusten zal als belijdende leden der Kerk, als burgers van den Staat en als deel uitmakend van de maatschappij.

Staatscourant

10-11-1894