Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Hoorn van den Nederlandschen Rooms-Katholieken Volksbond

Naam Afdeeling Hoorn van den Nederlandschen Rooms-Katholieken Volksbond
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 september 1894
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum
Doelstelling

In den geest en volgens den beginselen der R.-K. Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen tegen de sociale dwalingen van onzen tijd.

Staatscourant

22-11-1894