Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger"

Naam Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 april 1897
Koninklijk Besluit nr. 37
Oprichtingsdatum 22 mei 1892
Doelstelling

Bevordering van de onderlinge vriendschap en welsprekendheid.

Staatscourant

12-05-1897