Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond

Naam Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Protestantenbond
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 4 mei 1897
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum 31 oktober 1896
Doelstelling

Vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven, zoo binnen den kring der kerkgenootschappen, als op ieder ander gebied te bevorderen.

Staatscourant

20-05-1897