Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Het mostaardzaad

Naam Het mostaardzaad
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 mei 1897
Koninklijk Besluit nr. 56
Oprichtingsdatum 01 november 1896
Doelstelling

Bij voorkeur, Protestantsche lijders en lijderessen aan vallende ziekte te Haarlem, en zoo mogelijk daarbuiten, voor hare rekening te doen verplegen in de inrichtingen waar zoodanige lijders worden opgenomen.

Staatscourant

13/14-06-1897