Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool)

Naam De Sint Rosa-vereeniging (R.K. kostelooze naaischool)
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 mei 1897
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum 1 januari 1897
Doelstelling

Roomsch-Katholieke meisjes uit den arbeidenden stand, van 12-17 jaar, in het naaien, merken, mazen en stoppen te onderrichten.

Staatscourant

13/14-06-1897

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 5005