Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart"

Naam Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 12 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum 16 mei 1896
Doelstelling

Eene algemeene verbroedering aan te kweeken en te onderhouden onder de vrijlieden onderling, en het bevorderen hunner stoffelijke en zedelijke belangen.

Staatscourant

26-06-1897