Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Israƫlietische Kindervoeding

Naam Israƫlietische Kindervoeding
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 36
Oprichtingsdatum 01 mei 1897
Doelstelling

Aan Israëlietische kinderen, die daaraan behoefte hebben, voedsel te verstrekken en, zoo noodig en mogelijk, door het verstrekken van kleeding of schoeisel, verder in het physiek belang dier kinderen werkzaam te zijn.

Staatscourant

29-06-1897