Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van uitgevers en boekhandelaren "Theophilus"

Naam Vereeniging van uitgevers en boekhandelaren "Theophilus"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 9 juni 1897
Koninklijk Besluit nr. 35
Oprichtingsdatum 27 mei 1895
Doelstelling

De handhaving, bevordering en verheffing van de rechten en de belangen van den christelijken boekhandel op stoffelijk, maatschappelijk en zedelijk gebied.

Staatscourant

27/28-06-1897