Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Museum in het Paleis voor Volksvlijt"

Naam Vereeniging "Museum in het Paleis voor Volksvlijt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 maart 1873
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Het bijeenverzamelen en instandhouden van een Museum van schilderijen en kunstwerken in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam; 2. het houden van jaarlijksche verlotingen van schilderijen en kunstwerken, behoudens de daartoe telkenmale door Zijne Majesteit den Koning te verleenen toestemming; 3. het houden van tentoonstellingen van schilderijen en kunstwerken; 4. het bevorderen van kunstzin.

Staatscourant

28-06-1873

Goossens van Eyndhove nr. 198