Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Woningraad

Naam Amsterdamsche Woningraad
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 18 december 1901
Doelstelling

De verbetering der volkshuisvesting in Amsterdam en in den naasten omtrek daarvan te bevorderen.

Staatscourant

18-06-1902