Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsch Arbeiders-secretariaat

Naam Haarlemsch Arbeiders-secretariaat
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 15 februari 1901
Doelstelling

a. de verschillende te Haarlem gevestigde vak-, politieke, coöperatieve en algemeene arbeidersvereenigingen en verder alle vereenigingen welke, hetzij zijdelings of rechtstreeks, in het belang der arbeiders werkzaam zijn, met elkaar in verbinding te brengen en te houden, tot bevordering der arbeidersbeweging;

b. het oprichten of helpen oprichten van vereenigingen, daar waar nog geen organisatie bestaat, of deze niet aan het doel omschreven in het vorige lid, beantwoordt;

c. het verzamelen van statistieke en andere gegevens betreffende het leven, het bedrijf en de organisatie der arbeiders;

d. het onderhouden van correspondentie met secretariaten en bestuurdersbonden in andere plaatsen.

Staatscourant

20-06-1902