Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Toonkunstenaars-vereeniging

Naam Amsterdamsche Toonkunstenaars-vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 02 april 1894
Doelstelling

Den zedelijken en stoffelijken welstand van hare leden langs wettelijken weg te bevorderen.

Staatscourant

19-06-1902