Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsche theologische studentenvereeniging

Naam Amsterdamsche theologische studentenvereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 21 februari 1900
Doelstelling

De belangen te behartigen van alle theologische studenten, zoowel aan de Hoogeschool als aan de seminaria.

Staatscourant

20-06-1902