Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen

Naam Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 01 januari 1902
Doelstelling

De bevordering van den bloei der brouwerij-industrie in Nederland en van de belangen der bij die industrie betrokken personen.

Staatscourant

20-06-1902