Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van surnumerairs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen

Naam Bond van surnumerairs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 08 december 1888
Doelstelling

1. de belangen der surnumerairs te behartigen;

2. de kameraadschap en onderlinge kennismaking der leden te bevorderen.

Staatscourant

20-06-1902