Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin

Naam Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 13 december 1901
Doelstelling

Halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen en in bijzondere gevallen ook weezen te steunen, hen lichamelijk en zedelijk op te voeden of hunne opvoeding te bevorderen door eene plaatsing hetzij in een doorgangshuis, hetzij (zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding) in huisgezinnen wier hoofden geschikt en geneigd zijn het hun toe te vertrouwen kind overeenkomstig zijn aanleg op te leiden tot eene goede maatschappelijke betrekking.

Staatscourant

20-06-1902