Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt"

Naam Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 28 juni 1873
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering aan te kweeken en te onderhouden en door gepaste en wettige middelen, zoowel hun stoffelijke als hun zedelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

10-09-1873, 11-11-1898

Goossens van Eyndhove nr. 204