Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

D(e) E(erste) V(ijfjarige)

Naam D(e) E(erste) V(ijfjarige)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 01 mei 1901
Doelstelling

Den omgang tusschen de leerlingen en de oud-leerlingen der eerste hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus voor jongens te Amsterdam, alsmede dien tusschen de leden dezer beide groepen onderling, te bevorderen.

Staatscourant

25-06-1902