Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Eerste Amsterdamsche bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en omstreken"

Naam Eerste Amsterdamsche bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en omstreken"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 03 augustus 1899
Doelstelling

Onder hare leden, bij voorkeur behoorende tot de arbeidende of daarmede gelijkstaande klasse, vriendschap en verbroedering aan te kweeken, elkanders zedelijk en stoffelijk welzijn te verhoogen en ontwikkeling en beschaving te bevorderen en te onderhouden.

Staatscourant

25-06-1902