Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Schermvereeniging "St. Michael"

Naam Schermvereeniging "St. Michael"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 02 oktober 1900
Doelstelling

Hare leden in den wapenhandel te oefenen, opdat zij zoo noodig bekwaam zijn gewapenderhand op te treden voor Vorstenhuis en vaderland.

Staatscourant

25-06-1902