Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Tooneelvereeniging "La Renaissance"

Naam Tooneelvereeniging "La Renaissance"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 08 maart 1902
Doelstelling

a. de beoefening van kunst en letteren in den meest uitgebreiden zin;

b. het aankweeken van betrekkingen van vriendschap en gezelligheid tusschen hare leden.

Staatscourant

25-06-1902