Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van kantoorlopers

Naam Vereeniging van kantoorlopers
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 mei 1902
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 03 april 1901
Doelstelling

a. het bevorderen van eene goede verstandhouding tusschen hare leden door het houden van vergaderingen en gezellige bijeenkomsten;

b. het behartigen van gemeenschappelijke belangen der leden, door het bespreken daarvan in vergaderingen en het optreden daarvoor waar en wanneer dit wenschelijk zal blijken;

c. het ondersteunen van weduwen van leden door het verstrekken van geldelijke uitkeeringen zoover de kas zulks zal blijken toe te laten.

Staatscourant

26-06-1902