Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor den koffiehandel

Naam Vereeniging voor den koffiehandel
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 september 1887
Koninklijk Besluit nr. 23
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. den handel in koffie te bevorderen; b. den koffiehandel te beschermen tegen onrechtvaardige en onwettige handelingen; c. misbruiken in den koffiehandel tegen te gaan; d. aan hare leden juiste en betrouwbare inlichtingen te verschaffen omtrent alles, wat met den koffiehandel in verband staat; e. in de voorwaarden van koop en verkoop, wijze van levering en ten aanzien van al hetgeen wat met den koffiehandel in verband staat, zooveel mogelijk eenstemmigheid te brengen; f. een meer uitgebreid vriendschappelijk verkeer tusschen hen, die bij den koffiehandel belang hebben, tot stand te brengen.

Staatscourant

15-11-1887

Goossens van Eyndhove nr. 508