Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging van houders van Amerikaansche spoorwegaandeelen

Naam Nederlandsche vereeniging van houders van Amerikaansche spoorwegaandeelen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 8 juli 1895
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum 01 januari 1895
Doelstelling

De belangen van hare leden bij Amerikaansche spoorwegmaatschappijen te behartigen.

Staatscourant

04/05-08-1895