Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool"

Naam Vereeniging "De Haarlemsche Kookschool"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 augustus 1890
Koninklijk Besluit nr. 21
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De gelegenheid te openen voor meisjes en vrouwen van alle standen, om kennis op te doen van de huishoudkunde in het algemeen en in het bizonder zich te bekwamen in de kennis van voedingsleer, van den aard en de waarde der voedingsstoffen en de aanwending en toebereiding daarvan op de meest geschikte en voordeelige wijze tot spijzen van dagelijksch verbruik.

Staatscourant

16-10-1890

Goossens van Eyndhove nr. 1630