Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren

Naam Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 september 1898
Koninklijk Besluit nr. 29
Oprichtingsdatum 10 maart 1897
Doelstelling

Een bond te vormen tusschen verzekeraars van in Nederland gelegen brandrisico's, onverschillig of zij zijn particuliere assuradeuren dan wel vennootschappen of andere verzekeringsinstellingen, en of zij hunnen werkkring al of niet mede tot het buitenland uitstrekken, mits zij slechts ter Amsterdamsche beurze vertegenwoordigd zijn.

Staatscourant

06-10-1898