Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Huurwaarborg-vereeniging

Naam Huurwaarborg-vereeniging
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 mei 1900
Koninklijk Besluit nr. 124
Oprichtingsdatum 15 mei 1891
Doelstelling

Hare leden het ontruimen van door hen verhuurde woningen gemakkelijk te maken en zooveel mogelijk te voorkomen het niet betalen der huurpenningen en tevens te zorgen voor het behoorlijk bewonen van hunne perceelen.

Staatscourant

10/11-06-1900