Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost der rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid)

Naam Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost der rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 april 1872
Koninklijk Besluit nr. 19
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door middel eener wekelijksche contributie zijner leden, hoofdzakelijk de bewoners der Valkenburgerstraat, Toelie - Toeliedwarsstraat en Rapenburg, de Israëlitische Godsdienst belijdende, te doen deelen in het genot van eene jaarlijksche uitdeeling van Paaschbrood, van geld, van levensmiddelen, enz.

Staatscourant

14-06-1872, 29-01-1881, 30-06-1888, 27/28-08-1893, 19-09-1902

Goossens van Eyndhove nr. 178