Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering"

Naam Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 april 1900
Koninklijk Besluit nr. 188
Oprichtingsdatum 28 juni 1899
Doelstelling

De stoffelijke en zedelijke belangen harer leden, uitsluitend behoorende tot het stalpersoneel van de gemeentetram te Amsterdam, te bevorderen.

Staatscourant

12-05-1900