Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht"

Naam Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht"
Alternatieve namen
  • Vereeniging van beambten in dienst bij den Rijkswaterstaat in Nederland, onder de zinspreuk: "Eendracht maakt macht" (Gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 28 September 1900 nr. 43 (Staatscourant 16-10-1900))
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 7 oktober 1898
Koninklijk Besluit nr. 42
Oprichtingsdatum 23 februari 1898
Doelstelling

Tusschen hare leden eendracht en verbetering aan te kweeken en te onderhouden, en zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen, met uitsluiting van elke inmenging op godsdienstig of politiek gebied.

Staatscourant

20-10-1898, 16-10-1900