Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules"

Naam Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 14 april 1900
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 24 maart 1888
Doelstelling

Gelegenheid te geven tot lichamelijke ontwikkeling door gymnastische oefeningen, het hanteeren der wapenen en bevorderlijk te zijn aan de uitbreiding der gymnastiek.

Staatscourant

04-05-1900