Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap

Naam Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
Alternatieve namen
  • Het Aardrijkskundig Genootschap (kortste naamvariant is uiterlijk 1874 vervangen door langere)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 januari 1874
Koninklijk Besluit nr. 1
Oprichtingsdatum 3 juni 1873
Doelstelling

a opwekking van belangstelling voor de aardrijkskundige wetenschappen bij het Nederlandsche Volk; b aanwakkering van den ondernemingsgeest der Nederlanders op het gebied van den handel , de scheepvaart en industrie door verspreiding van meerdere kennis aangaande landen en volken; c het bespreken van landen tot kolonisatie en emigratie geschikt; d ondersteuning van geografische expedities en reizigers, vooral Nederlandsche, en van de uitgave hier te lande van belangrijke werken op geografisch en kartografisch gebied; e het vruchtbaar maken voor de aardrijkskundige wetenschap van reizen door Nederlandsche toeristen gedaan; f het bevorderen van een doelmatig onderwijs in aardrijkskunde en in het algemeen alles wat strekken kan ter bevordering der aardrijkskundige wetenschap.

Staatscourant

16-04-1874, 18-10-1879, 11-09-1884, 18-10-1890, 28/29-06-1903

Goossens van Eyndhove nr. 221
Opmerkingen

De vereniging is heropgericht op 15-04-1903.