Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen

Naam Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 22 november 1899
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 01 augustus 1899
Doelstelling

a. Het verkrijgen van eene meer doeltreffende regeling en toepassing van het bij de wet op het middelbaar onderwijs (1863), verplichte onderwijs in gymnastiek ende voortgaande verbetering van dat onderricht aan hoogere burgerscholen;

b. de behartiging van de belangen der leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan genoemde scholen.

Staatscourant

08-12-1899