Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van Franciscanessen der Sint Agnes-stichting te Wognum

Naam Vereeniging van Franciscanessen der Sint Agnes-stichting te Wognum
Plaats Wognum
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 5 december 1899
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 01 november 1899
Doelstelling

Het geven van onderwijs binnen de perken der wet, en opvoeding, het verplegen en verzorgen dergenen die zulks mochten verlangen, zonder onderscheid van godsdienst of maatschappelijken stand en waaromtrent zal zijn overeengekomen.

Staatscourant

19-12-1899