Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van opzichters der telegraphie

Naam Vereeniging van opzichters der telegraphie
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 december 1899
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 10 september 1899
Doelstelling

1. De vermeerdering van de technische kennis van opzichters der telegraphie;

2. aaneensluiting van de opzichters der telegraphie, opdat wederzijdsche waardeering en, waar dit noodig mocht blijken, gemeenschappelijk optreden ter behartiging hunner belangen daarvan het gevolg zoude kunnen zijn.

Staatscourant

31-12-1899