Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eenheid en trouw"

Naam Vereeniging "Eenheid en trouw"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 mei 1872
Koninklijk Besluit nr. 24
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De bevordering van eendracht en verbroedering onder de leden (loodgieters), alsmede de veredeling, waardeering en verheffing van het beroep dat zij uitoefenen, door alle gepaste en wettige middelen, waardoor hun stoffelijke welvaart en hun zedelijk welzijn kunnen verbeterd worden.

Staatscourant

20-06-1872

Goossens van Eyndhove nr. 180