Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs

Naam Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
Plaats Oostzaan
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 oktober 1882
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Werkzaam te zijn a. tot ondersteuning der hoofdvereeniging door geldelijke bijdragen; b. tot oprichting van een of meer bijzondere Christelijke scholen uitgaande van de beginselen der Vereeniging; c. tot opwekking van algemeene samenwerking omtrent al wat tot de plaatselijke en algemeene belangen van Gereformeerd schoolonderwijs behoort.`

Staatscourant

23-11-1882

Goossens van Eyndhove nr. 2433