Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Oranje-vereeniging "Koningin Wilhelmina"

Naam Oranje-vereeniging "Koningin Wilhelmina"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 9 augustus 1898
Koninklijk Besluit nr. 44
Oprichtingsdatum 28 september 1897
Doelstelling

a. Op 31 augustus e.k. bij gelegenheid der feestelijke troonsbestijging van H. M. Koningin Wilhelmina een kinderfeest te doen plaats hebben;

b. een tombola te houden voor on- en minvermogende kinderen, bestaande uit kleedingstukken en andere artikelen;

c. aan behoeftigen van Feijenoord voedsel te verstrekken;

d. volksspelen te doen uitvoeren, en zoo mogelijk eenige versieringen aan te brengen.

Staatscourant

04/05-09-1898