Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap"

Naam Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 22 maart 1888
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Te arbeiden aan de Uitbreiding van Gods Koninkrijk.

Staatscourant

26-04-1888, 19-10-1894

Goossens van Eyndhove nr. 1620