Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Evangelische Vereeniging "Bethel"

Naam Evangelische Vereeniging "Bethel"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 25 januari 1888
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door het houden van Zondagscholen, het oprichten van afdeelingen, het bezoeken der armen en door het huisbezoek in het algemeen werkzaam te zijn tot uitbreiding van het Godsrijk.

Staatscourant

06-04-1888

Goossens van Eyndhove nr. 520