Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Broederschap van notarisklerken in Nederland

Naam Broederschap van notarisklerken in Nederland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 27 december 1898
Koninklijk Besluit nr. 31
Oprichtingsdatum 24 juli 1898
Doelstelling

Het daarstellen van een ondersteuningsfonds en bij genoegzame deelneming het instellen van een pensioen- en weduwen- en weezenfonds; alsmede het bevorderen van eene goede ambtelijke en persoonlijke verhouding tusschen hare leden en het behartigen, zoowel van hunne gemeenschappelijke belangen als van elk hunner in het bijzonder.

Staatscourant

15/16-01-1899, 03-11-1900