Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Evangelische liefdebond "Maran-atha!" (De Heer komt!)

Naam Evangelische liefdebond "Maran-atha!" (De Heer komt!)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 30 december 1898
Koninklijk Besluit nr. 9
Oprichtingsdatum 03 november 1898
Doelstelling

a. Evangelisatie onder armen en ellendigen in de hoofdstad onzes lands;

b. ondersteuning van behoeftige leden der Evangelische Gemeente aldaar, voor zoover dezen niet vallen in de termen van diaconale bedeeling.

Staatscourant

15/16-01-1899